TỬ VI TRỌN ĐỜI TUỔI CANH TUẤT

CANH TUẤT (THUỘC MẠNG KIM)

1. NAM MẠNG :

Cuộc Đời :

Tuổi nhỏ không may mắn, nhưng hậu vận thì an nhàn. Tuổi này con cháu có tấn
phát về đường công danh và có thể hưởng được phước đức từ gia tộc.

Tình Duyên :

Nếu bạn sanh vào tháng 5, 6 và 9 âm lịch thì bạn phải ba lần thay đổi về tình
duyên và hạnh phúc.
Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 10, 11 và 12 âm lịch thì bạn phải hai lần thay đổi
về tình duyên và hạnh phúc.
Nếu bạn sanh vào tháng 3, 4 và 8 âm lịch thì tình duyên không thay đổi.

Gia Đạo, Công Danh :

Gia đạo yên hòa, công danh tuổi nhỏ ở vào trong mức độ bình thường của cuộc
đời. Từ khoảng trung vận trở lên đường công danh mới hy vọng có thể được lên
cao.

Sự Nghiệp, Tiền Tài :

Tiền bạc khá đầy đủ. Sự nghiệp vững chắc vào 36 trở đi và từ đó trở đi cuộc
sống rất sung túc.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn :

Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang :
Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Đinh Mùi rất tốt

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình :

Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Ất Mão, Tân Dậu, Kỷ Dậu và Ất Tỵ trung bình

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn :

Nếu gặp những tuổi : Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ khắc kỵ với tuổi của
bạn về mọi mặt.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời :

Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu và Mậu Ngọ.

Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ :

Những năm này xung khắc tuổi không nên cưới vợ, đó là những năm 20, 26, 32,
38, 44 và 50.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ?

Bạn sanh vào tháng 1, 2, 6, 9 và 12 âm lịch : có nhiều thê thiếp và có số đào hoa

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày :

Giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn sẽ mang lại nhiều kết quả .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời :

Từ 20 đến 25 tuổi: Năm 20 tuổi năm này bạn có nhiều lo buồn cho số phận,
năm tình cảm có uẩn khúc đau lòng.
Năm 21 và 22 tuổi hai năm này gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, tài lộc dồi
dào, tình cảm vượng phát.
Năm 23 và 24 tuổi hai năm này có nhiều tốt đẹp về việc làm ăn cũng như về tài
lộc. Năm 25 tuổi khá được việc, có thể làm ăn gặp nhiều may mắn.

Từ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi năm xấu, không được tốt lắm về đường tài lộc cũng
như về việc làm ăn.
Năm 27 và 28 tuổi năm này cẩn thận việc giao dịch hay đi xa, có thể làm ăn nhỏ
được.
Năm 29 và 30 tuổi năm này không được tốt. Bổn mạng có phần yếu kém.

Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi không được hay đẹp lắm, tài lộc khiếp khuyết, việc
làm ăn có phần khó khăn, nên nhịn nhục thì tốt.
Năm 32 và 33 tuổi hai năm này nên cẩn thận sẽ có đau bịnh hay gặp cảnh bực
mình.
Năm 34 và 35 tuổi hai năm này khá tốt đẹp, có hoạch tài.

Từ 36 đến 40 tuổi: Thời gian này việc làm ăn bình thường, gia đình yên ấm,
không việc gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời. Coi chừng có bệnh đại nạn.

Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi được khá tốt.
Năm 42 tuổi được trung bình.
Năm 43 tuổi hai năm này kỵ đi xa.
Năm 44 tuổi phát đạt tài lộc.
Năm 45 tuổi được tốt.

Từ 46 đến 50 tuổi: Bổn mạng yếu kém, tài lộc có phần sa sút, nên cẩn thận việc
làm ăn cũng như về vấn đề tài lộc vào những năm này.

Từ 51 đến 56 tuổi: Khoảng thời gian này có nhiều may mắn trong cuộc đời, gia
đình và sự sống được sung túc, nên cẩn thận về việc tiền bạc, hay có sự buồn lo
cho gia đình vào 56 trở đi.

Từ 57 đến 60 tuổi: Khoảng thời gian này đã gặp được nhiều việc tốt đẹp. Tuy
nhiên, nên cẩn thận về thân thể, về phần con cháu có cơ hội phát triển về nghề
nghiệp, cuộc đời tuổi nhỏ đã nhiều cực khổ, hậu vận sẽ được sung sướng, an
nhàn từ đây cho đến cuộc đời.

2. NỮ MẠNG :
Cuộc Đời :

Tuổi Canh Tuất, cuộc đời có nhiều tốt đẹp vào tiền vận, trung vận có bê bối đôi
chút, hậu vận thì có nhiều tài lộc và sống an nhàn. Vào trung vận hay có đau
bệnh nên phần bổn mạng hay yếu kém liên miên. Phần tài lộc và hậu vận thì dồi
dào.
Tóm lại: Tuổi Canh Tuất cuộc đời nhiều sung sướng và sung túc vào lúc hậu
vận.

Tình Duyên :

Nếu bạn sanh vào tháng 1 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 2, 5, 6, 9, 10 và 11 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có hai
lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 3, 4, 7,8 và 12 âm lịch thì tình duyên tốt.

Gia Đạo Và Công Danh :

Gia đạo nhiều yên vui và êm ấm. Công danh chỉ ở trong mức độ bình thường.

Sự Nghiệp, Tiền Tài :

Sự nghiệp có phần vững chắc vào 40 trở đi. Tiền bạc được dồi dào và có nhiều
hay đẹp về tài lộc, việc làm ăn được dễ dàng và có nhiều triển vọng tốt đẹp về
vấn đề này.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn :

Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang :

Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi rất hạp với tuổi bạn về đường tình
duyên lẫn tài lộc nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình :
Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Ất Mão, Kỷ Dậu chỉ tạo được một cuộc sống
trung bình mà thôi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn :

Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ không
hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên cuộc sống chỉ tạo ra nhiều
khó khăn

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời :

Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần.

Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn :

Những năm này bạn không nên kết hôn, nếu kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng
triền miên giữa cuộc đời, đó là những năm 16, 22, 26, 28, 36, 38 và 40 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ?

10, 11 và 12 âm lịch : bạn có số nhiều chồng.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày :

Ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn đem lại những thành công tốt hơn .

Nhận Xét Tuổi Canh Tuất Qua Những Năm Khó Khăn Nhất :

Tuổi Canh Tuất có những năm khó khăn nhất là 24, 28, 30 và 34 tuổi. Những
năm này bạn nên đề phòng bệnh hoạn , có hao tài.

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời :

Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này cuộc sống có phần sôi động mãnh liệt, nên
giữ gìn cẩn thận và sáng suốt hơn nữa mới thoát được những sa đọa của cuộc
đời, không nên quá lạc quan sẽ có nhiều buồn lo cho duyên kiếp về sau.
Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này có kết quả tốt về tình cảm lẫn tài lộc, cuộc
sống có phần tốt đẹp về giao đích hay có nhiều dịp may đưa đến, thắng lợi hoàn
toàn về cuộc sống cũng như về cuộc đời.

Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, cuộc sống đang
ở trong giai đoạn tình cảm và có phần sung túc về tài lộc. Những năm nầy kỵ đi
xa hay xuất hành trong những ngày kỵ tuổi. Có phát đạt vào những năm 32, 34
tuổi.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi có nhiều cuộc sống về tình cảm, tiên bạc có
phần sung túc rõ rệt, năm nầy có nhiều tốt đẹp.
Năm 37 và 38 tuổi hai năm này nên cẩn thận về nghề nghiệp cũng như về cuộc
sống, bổn mạng có phần suy yếu, nên lo cho gia đình thì tốt.
Năm 39 và 40 tuổi có hoạnh tài hay tài lộc phát triển mạnh mẽ.

Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này không được tốt đẹp, nhất là năm 42 và 43
tuổi, những năm khác chỉ ở vào mức độ trung bình, việc làm ăn tầm thường, gia
đình yên vui.
Năm 44 và 45 tuổi việc làm ăn cũng ở vào mức độ trung bình không có gì quan
trọng xảy ra cho cuộc sống.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi nhiều hay đẹp, có thể tạo được nhiều tốt đẹp
cho cuộc sống.
Năm 47 và 48 tuổi được kết quả tốt về phần tài lộc, tình cảm vượng phát, cuộc
đời lên cao.
Năm 49 và 50 cẩn thận việc tiền bạc, không nên đi xa vào những năm này.

Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này nên giao dịch về tiền bạc và phát triển việc
làm ăn được tốt, số vững vàng về đường gia đạo cũng như về cuộc sống, cẩn
thận việc đi đứng, đừng tin ai mà giao phó tiền bạc sẽ bị mất.

Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian này không tốt đẹp lắm, nên cẩn thận về tiền bạc
cũng như về việc làm ăn, bổn mạng có phần yếu kém rõ rệt, đừng nên phí sức
vô ích, không được tốt đẹp và có thể gặp đại nạn trong khoản thời gian này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s