TỬ VI TRỌN ĐỜI TUỔI MẬU NGỌ

MẬU NGỌ (THUỘC MẠNG HỎA)

1. NAM MẠNG :

Cuộc Đời :

Tuổi Mậu Ngọ cuộc đời tạm sung sướng về hậu vận, cuộc sống thêm
phần trang trọng trong thời gian này, nhưng công việc làm ăn thường
hay đổ vỡ vì nóng tánh. Nếu có tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển
sự nghiệp thì cuộc sống có phần sung túc hơn lên.
Tóm lại, tuổi Mậu Ngọ tiền vận lắm vất vả nhưng hậu vận an nhàn, có
thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi.

Tình Duyên :

Về tình duyên vào lúc tuổi nhỏ cũng có nhiều khe khắt, cố tìm mới
được hưởng một hạnh phúc chân thật cho cuộc đời, vì vậy, vấn đề tình
duyên trải qua nhiều việc đau buồn.
Nếu bạn sanh vào tháng 2, 3, 9 âm lịch thì bạn phải ba lần thay đổi về
tình duyên và hạnh phúc.
Nếu bạn sanh vào tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì bạn phải hai
lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.
Nếu bạn sanh vào tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì tình duyên không thay
đổi.

Gia Đạo, Công Danh :

Về gia đạo được hoàn toàn êm ấm, trên thuận dưới hòa, nhờ vậy mà
gia đình hạnh phúc, những khe khắt nhỏ nhặt cũng thường xảy ra
nhưng không đáng kể.
Công danh thì chỉ vào mức độ bình thường mà thôi. Nếu có lên cao đó chỉ là giai đoạn tạm thời , rồi sau đó cũng trở lại như cũ.

Sự Nghiệp, Tiền Tài :

Sự nghiệp thì có khi lên cao lắm, nhưng số không hưởng được một sự
nghiệp lâu bền. Tiền tài vô ra đều đặn, có nhiều cơ hội tạo ra tiền,
nhưng lại thường xảy ra khe khắt về vấn đề tiền tài, nhưng đó cũng
chỉ là giai đoạn tạm thời, rồi qua đi. Nói tóm lại, tiền bạc rất dễ tạo, sự
nghiệp có thể hoàn thành vào 45 và liên tục về sau. Sự nghiệp vẫn
vững chắc như thường, không xao động và cũng không có vấn đề sụp
đổ nữa.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn :

Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Ất Mão giúp bạn thành
công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang :

Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ : Những tuổi này rất hạp
trong việc hiệp hôn và rất tốt cho việc ở đời, sẽ tạo được nhiều kết quả
tốt đẹp cho sự sống.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình :

Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Mậu Ngọ, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Bính
Thìn chỉ tạo được sự sống ở mức trung bình mà thôi

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn :

Nếu gặp những tuổi : Tân Dậu, Ất Mão, Quý Dậu không tốt

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời :

Bạn kết hôn hay làm ăn với những tuổi này sẽ bị tuyệt mạng, biệt ly hay thất bại liên miên vì tuổi quá xung khắc : Tân Dậu và Quý Dậu

Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ :

Những năm này khắc tuổi, kỵ hiệp hôn, nếu hiệp hôn thì không thành
hay cam chịu cảnh xa vắng, đó là những năm 18, 22, 24, 30 (năm
nay), 34, 36 và 42 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ?

Bạn sanh vào tháng 1, 3, 4, 6, 7 và 10 âm lịch : thế nào bạn cũng
phải lâm vào cảnh hai vợ hoặc nhiều dòng con.

Nhận Xét Tuổi Mậu Ngọ Qua Những Năm Khó Khăn Nhất :

Những năm bạn làm ăn khó khăn và gặp nhiều trở ngại, đó là những
năm 25 và 37 tuổi.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày :

Giờ lẻ tháng lẻ và ngày chẵn sẽ mang lại nhiều kết quả .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời :

Từ 25 đến 30 tuổi: Năm 25 tuổi sẽ có một lần thất vọng lớn về mặt
tình cảm.
Năm 26 tuổi kỵ tháng 8 kỵ lửa, kỵ đi xa.
Năm 27 tuổi có hoạnh tài.
Năm 28 tuổi coi chừng bị lừa gạt.
Năm 29 tuổi sẽ có một cuộc thay đổi bất ngờ đem lợi lớn lại cho bạn.
Năm 30 tuổi kỵ mùa xuân, kỵ nước, kỵ hùn hạp làm ăn.

Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi năm xui, thế nào cũng sẽ đau nặng.
Năm 32 tuổi có hao tài, nhưng nhờ vậy bổn mạng mới được yên.
Năm 33 tuổi coi chừng kiện tụng, liên quan đến pháp luật. Năm 34 tuổi kỵ mùa hạ, kỵ lửa, kỵ miệng tiếng thị phi.
Năm 35 tuổi sau những năm hạn dài, năm này là năm bạn gặp được
rất nhiều dịp may, làm ăn phát đạt vui tươi và may mắn trọn năm.

Từ 36 đến 40 tuổi: Đời bạn bắt đầu đi vào một khúc quang mới,
nhiều vui tươi và hứa hẹn một tương lai vô cùng rực rỡ trong khoảng
thời gian này, nhưng coi chừng có thể lâm bệnh bất ngờ vào cuối mùa
đông năm 40 tuổi. Năm năm trong khoảng thời gian này bạn có thể
thành công bất ngờ.

Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi kỵ nước và kỵ mùa xuân.
Năm 42 tuổi coi chừng tai nạn, chớ leo cao hay làm việc gì ở trên cao.
Năm 43 tuổi có tin vui, trong những đứa con bạn có đứa đổ đạt cao và
nên danh phận trong năm này.
Năm 44 tuổi có một sự lo buồn về tình cảm, vợ chồng bạn hãy nên cố
gắng giữ gìn đừng để hiểu lầm nhau trong năm này.
Năm 45 tuổi một tiếng sét tình cảm có thể xảy ra trong năm này.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi coi chừng bị lừa gạt về vấn đề tình
cảm.
Năm 47 và 48 tuổi có hoạch tài nhưng lại có thể bị mất của bất ngờ.
Năm 49 tuổi kỵ mùa hạ, kỵ đi xa.
Năm 50 tuổi có tin vui trong gia tộc, coi chừng có đại tang trong năm
này.

Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian này thu nhiều kết quả về tài
chánh, có cơ hội phát triển về nghề nghiệp. Sống một cuộc sống đầy
đủ và sung túc, nhưng từ năm 52 đến 54 tuổi thì có đau bệnh hay gặp
tai nạn, nên đề phòng những năm này, ngoài ra các năm khác bình
thường.

Từ 56 đến 60 tuổi: Kết quả mỹ mãn sau những năm lao đao, bôn ba
cho sự nghiệp, bây giờ là những năm bạn được hưởng an nhàn và vui
sướng. Về trí não cũng như về mặt vật chất thanh nhàn những năm
này không có gì xảy ra quan trọng trong cuộc đời trừ đau bệnh lặt vặt.

2. NỮ MẠNG :

Cuộc Đời :

Tuổi Mậu Ngọ không có phúc đức, không được hưởng phúc đức. Số hạp
vào mùa Đông, kỵ mùa xuân. Tiền vận và trung vận thì sung sướng,
nhưng về hậu vận thì chỉ được tạm yên chớ không hoàn toàn được
nhiều may mắn lắm.
Tóm lại: cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ vào tiền vận và trung vận thì được
sung sướng, hậu vận không tạo được nhiều phúc đức cho lắm.

Tình Duyên :

Nếu bạn sanh vào tháng 3, 6 và 10 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba
lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 2, 4, 7, 8, 9 và 11 âm lịch thì tình duyên bạn
sẽ có hai lần thay đổi .
Nếu bạn sanh vào tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì tình duyên tốt.

Gia Đạo Và Công Danh :

Gia đạo được phần vui đẹp. Công danh chỉ ở vào mức độ bình thường,
số thuận về việc giao thương, buôn bán hơn là công danh.

Sự Nghiệp, Tiền Tài :

Sự nghiệp chậm, bắt đầu vững chắc vào 48 trở đi, vào tuổi này trở đi,
về phần sự nghiệp có kết quả tốt. Tiền bạc có phần tạo lấy nhiều cơ
hội thuận tiện cho cuộc đời và thành công hoàn toàn về phần tài lộc.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn :

Kỷ Mùi, Quý Hợi và Ất Sửu giúp bạn thành công hơn.
Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang :

Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ và Ất Mão.
Bạn kết duyên với tuổi Ất Sửu, Đinh Mão: Cuộc sống bạn được lên cao
về tài lộc và hưởng được cuộc đời sung sướng.
Kết duyên với tuổi Kỷ Mùi và Quý Hợi: Hai tuổi này thuận lợi cho bạn
tạo được cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp có thể hưởng được sự giàu sang
phú quý trọn đời.
Kết duyên với tuổi Đinh Tỵ và Ất Mão: Có nhiều may mắn đưa đến cho
bạn trong việc tạo lấy cơ nghiệp và cuộc sống có nhiều may mắn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình :

Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Mậu Ngọ, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Bính
Thìn chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn :

Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Canh Thân, Bính Dần, Giáp Dần
không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên cũng như không hạp về
đường tài lộc

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời :

Tân Dậu và Quý Dậu đại kỵ và xung khắc với tuổi Mậu Ngọ

Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn :

Có những năm mà bạn không nên kết hôn, vì nếu kết hôn có thể gặp
cảnh xa vắng hay buồn phiền, đó là những năm 16, 20, 26, 28, 32, 38
và 40 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ?
1, 2, 7 và 10 âm lịch : bạn có số đa phu có nhiều chồng

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày :

Giờ chẵn, tháng chẵn và ngày chẵn đem lại những thành công tốt hơn
.

Nhận Xét Tuổi Mậu Ngọ Qua Những Năm Khó Khăn Nhất :

Tuổi Mậu Ngọ có những năm khó khăn nhất là năm gặp nhiều trở ngại
và làm ăn không được phát đạt cho lắm, đó là những năm 22, 29 và
34 tuổi.

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời :

Từ 17 đến 20 tuổi: Trong những năm này bạn có thể thi đỗ hoặc gặp
một sự may mắn gì thật đặc biệt về vấn đề công danh !, nhưng tài lộc
thì lại không có gì, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Đây là một trong
những khoảng thời gian sôi nổi nhất về vấn đề tình cảm trong đời bạn.
Những năm này tình cảm không thành công nhưng lại hết sức sôi
động. Có rất nhiều người đeo đuổi bạn, nhưng tất cả đều là mối tình
thoảng qua và đều không có kết quả như ý muốn.

Từ 21 đến 25 tuổi: Năm 21 tuổi hãy đề phòng những sự lợi dụng của
người khác phái.
Năm 22 tuổi tình cảm tốt đẹp và lý tưởng nhất định sẽ đến với bạn
trong năm này.
Năm 23 tuổi năm của tình yêu và hạnh phúc.
Năm 24 tuổi có chuyện vui vào những tháng cuối năm, hãy đi xa vào
những tháng cuối năm sẽ có đại lợi.
Năm 25 tuổi, đời đẹp như một bài thơ. Coi chừng tai nạn xe cộ và có
đau bệnh nhẹ vào lúc tháng 6 và 8 .

Từ 26 đến 30 tuổi: Vẫn là những năm tốt đẹp của đời bạn. Tình cảm
dồi dào. Đã lập gia đình sẽ có hạnh phúc tuyệt đối hoặc có sanh quý tử.
Năm 28 tuổi sẽ được đi du lịch bất ngờ.
Năm 29 tuổi có hoạnh tài vào tháng 3 .
Năm 30 tuổi coi chừng bị vấp té rất nặng vào khoảng tháng 11 . Tài lợi
trong những năm này hết sức dồi dào nhưng không giữ được.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi kỵ biển, kỵ mùa hè.
Năm 32 tuổi coi chừng bị lừa gạt hoặc bị hao tài bất ngờ.
Năm 33 tuổi có đau bệnh nặng, hao tài và gặp nhiều chuyện xui xẻo.
Trọn năm xấu.
Năm 34 tuổi kỵ đi xa, kỵ hùn hạp.
Năm 35 tuổi đừng phiêu lưu tình cảm trong năm này, có hại.

Từ 36 đến 40 tuổi: Đây là những năm sôi động trở lại về vấn đề tình
cảm, hãy đề phòng những cuộc phiêu lưu tình cảm bất ngờ có thể đem
đến những kết quả khốc hại làm tan nát hạnh phúc hiện có của bạn.
Tài lộc hơi kém.

Từ 41 đến 48 tuổi: Chú ý đây là những năm mà cuộc đời bạn sẽ có
hai ngã rẽ tâm tình : một là tràn trề hạnh phúc nếu bạn giữ vững được
lý trí của con tim ở trong những năm trước. Hai là hết sự khốn đốn,
phũ phàng, bị phụ rẫy, đau khổ nếu bạn cố tình dấn thân vào cuộc
phiêu lưu tình cảm của những năm từ 36 đến 40 tuổi.
Những năm này tài lộc của bạn ở mức bình thường. Đôi khi cũng có
hoạnh tài bất ngờ, tuy nhiên không lớn lắm. Dù sao tiền bạc vẫn còn ở
mức dồi dào trong những năm này.

Từ 49 đến 55 tuổi: Năm 49 tuổi có nhiều thành công trong cuộc đời,
cuộc sống có phần sung túc hơn trong những năm khác.
Năm 50 tuổi năm này có đau bệnh, nhất là nên cẩn thận vào tháng 4
và tháng 8 , có hao tài tốn của.
Năm 51 tuổi có thể phát triển được sự nghiệp và vấn đề tình cảm, việc
làm ăn có thể mang nhiều kết quả tốt đẹp.
Năm 52 tuổi có hao tài vào những tháng 8 và 11, hai tháng này thận
trọng việc tiền bạc, những tháng khác bình thường. Năm 53 tuổi có thành công đôi chút về tài lộc, tình cảm vượng phát
mạnh mẽ.
Năm 54 và 55 tuổi hai năm bình thường không có việc gì xảy ra quan
trọng trong cuộc đời bạn.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 tuổi không có nhiều hy vọng thành công
về tài lộc, nhưng vấn đề tình cảm có nhiều vui tươi.
Năm 57 và 58 tuổi khá tốt, bổn mạng vững vàng, có nhiều cơ hội
thuận tiện tạo lấy tiền bạc.
Năm 59 và 60 tuổi bình thường, đại kỵ mùa thu, đề phòng bệnh hoạn
hay tai nạn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s